Case máy tính TN03

3 Đánh giá

MAINBOARD Asrock H110M –Pro –SK1151 CPU Box Intel  G3930(2.9 Ghz) SK1151  SSD 120G WD / DDRAM4 4GB bus 2400 Adata/ CASE/ Nguồn  Xigmateck  A300W/ Keymouse Loghitech

             

                Không DVD

  (Không bao gồm màn hình)