Case máy tính TN03

3 Đánh giá

MAINBOARD MSI H110M –Pro –SK1151 CPU Box Intel  G4560(3.3 Ghz) SK1151    HDD 1Tb  Western / DDRAM4 4GB bus 2400 Antec/ CASE/ Nguồn  Xigmateck  A300W/ Keymouse Loghitech

             

                Không DVD

  (Không bao gồm màn hình