Ram laptop Kingmax GSLG42F 8GB DDR4- 2400MHZ

4 Đánh giá

  • Model: KMAXNBD48GB2400
  • Dung lượng: 8GB
  • Buss: 2400Mhz
  • Loại ram: DDR4
  • Số chân: 260 pins, PC 19.2GB/sec
  • CAS Latency: CL17 - 1.2v - Un-buffered DIMM