Tản nhiệt CPU Asus ROG RYUO 120

4 Đánh giá

 

- Kích thước Water Block: 80 x 80 x 45 mm
- Chất liệu Block (Mặt tiếp xúc CPU): Đồng
- Hỗ trợCPU Socket: Intel: LGA 115x,1366, 2011, 2011-3, 2066;AMD: AM4, TR4*
- Kích thước Radiator: 150 x 122 x 27 mm
- Chất liệu Radiator: Aluminum
- Chất liệu ống: Sleeved Rubber tube
- ống cao su - Fan: 1 x ROG RYUO FAN Model 12
- Fan size: 1 Fan Slots (120mm) - Fan Dimension: 120 x 120 x 25 mm
- Fan Speed: 800 ~ 2500 RPM +/- 10 %
- Fan Static Pressure: 5.0 mmH2O - Fan Air Flow: 80.95 CFM
- Fan Noise: 37 dB(A) - Control Mode: PWM
- Tính năng đặc biệt OLED Display: 1.77 " Full Color OLED- Kích thước Water Block: 80 x 80 x 45 mm
- Chất liệu Block (Mặt tiếp xúc CPU): Đồng
- Hỗ trợCPU Socket: Intel: LGA 115x,1366, 2011, 2011-3, 2066;AMD: AM4, TR4*
- Kích thước Radiator: 150 x 122 x 27 mm
- Chất liệu Radiator: Aluminum
- Chất liệu ống: Sleeved Rubber tube
- ống cao su - Fan: 1 x ROG RYUO FAN Model 12
- Fan size: 1 Fan Slots (120mm) - Fan Dimension: 120 x 120 x 25 mm
- Fan Speed: 800 ~ 2500 RPM +/- 10 %
- Fan Static Pressure: 5.0 mmH2O - Fan Air Flow: 80.95 CFM
- Fan Noise: 37 dB(A) - Control Mode: PWM
- Tính năng đặc biệt OLED Display: 1.77 " Full Color OLEDKích thước Water Block: 80 x 80 x 45 mm
- Chất liệu Block (Mặt tiếp xúc CPU): Đồng- Hỗ trợCPU Socket: Intel: LGA 115x,1366, 2011, 2011-3, 2066;AMD: AM4, TR4*- Kích thước Radiator: 150 x 122 x 27 mm- Chất liệu Radiator: Aluminum- Chất liệu ống: Sleeved Rubber tube - ống cao su- Fan: 1 x ROG RYUO FAN Model 12- Fan size: 1 Fan Slots (120mm)- Fan Dimension: 120 x 120 x 25 mm- Fan Speed: 800 ~ 2500 RPM +/- 10 %- Fan Static Pressure: 5.0 mmH2O- Fan Air Flow: 80.95 CFM- Fan Noise: 37 dB(A)- Control Mode: PWM- Tính năng đặc biệt OLED Display: 1.77 " Full Color OLED- Kích thước Water Block: 80 x 80 x 45 mm- Chất liệu Block (Mặt tiếp xúc CPU): Đồng- Hỗ trợCPU Socket: Intel: LGA 115x,1366, 2011, 2011-3, 2066;AMD: AM4, TR4*- Kích thước Radiator: 150 x 122 x 27 mm- Chất liệu Radiator: Aluminum- Chất liệu ống: Sleeved Rubber tube - ống cao su- Fan: 1 x ROG RYUO FAN Model 12- Fan size: 1 Fan Slots (120mm)- Fan Dimension: 120 x 120 x 25 mm- Fan Speed: 800 ~ 2500 RPM +/- 10 %- Fan Static Pressure: 5.0 mmH2O- Fan Air Flow: 80.95 CFM- Fan Noise: 37 dB(A)- Control Mode: PWM- Tính năng đặc biệt OLED Display: 1.77 " Full Color OLED