máy photo in quét đen trắng fuij xerox DC V 7080 CP S

3 Đánh giá

Cấu hình tiêu chuẩn: Coppy- in mạng- Quét màu, DADF. Duplex

. Tốc độ coppy/in: 75 trang A4/ phút.

. Tốc độ quét: 100 trang A4/ phút

. Bộ nhớ: 4g (tối đa).

. Ổ cứng: 160 GB

. Sao chụp nhan bản liên tục: 999 bản.

. Độ phân giải: 600x 600 dpi.

. Độ phóng thu: 25%- 400%.

. Khổ giấy sao chụp: A5- A3.

. Khay giấy: 2 khay x500 tờ+1490 tờ+ 1860 tờ khay tay 100 tờ.

. Khay đỡ giấy xếp sole: 500 tờ

. Bộ chia điện tử tự động: có sẵn