Xây dựng cấu hình

Xây Dựng Build lại Giỏ hàng 0 đ
1.Bộ vi xử lý Chọn Bộ vi xử lý
2.Bo mạch chủ Chọn Bo mạch chủ
3.Bộ nhớ trong Chọn Bộ nhớ trong
4.Card màn hình - VGA Chọn Card màn hình - VGA
5.Ổ đĩa cứng Chọn Ổ đĩa cứng
6.Màn hình máy tính Chọn Màn hình máy tính
7.Nguồn máy tính Chọn Nguồn máy tính
8.Vỏ máy tính Chọn Vỏ máy tính
9.Bàn phím Chọn Bàn phím
10.Chuột máy tính Chọn Chuột máy tính
0 đ