Thẻ diệt virut bản quyền BKAV Pro

3 Đánh giá

Bảng tính năng Bkav Pro
Quét virus trong bộ nhớ
Diệt Adware
Bảo vệ thời gian thực
Diệt Trojan, BackDoor
Quét theo lịch
Hoạt động ở chế độ nền
Tải phần mềm an toàn – Safe Download
Cập nhật tự động
Bảo vệ Registry
Tường lửa cá nhân
Tự phòng vệ
Quét sâu
Quét thông minh
Quét nhanh
Tối ưu hóa bộ nhớ
Quét file nén
Chống lộ lọt thông tin – Anti Leak
Chống giả mạo các phần mềm virus – Anti Fake AV
Giao dịch an toàn – Safe Payment
Nhận diện dựa trên độ tín nhiệm
Chống phần mềm – Anti Keylogger
Phòng vệ dựa trên cộng đồng – BCOS